GDPR

GDPR, den nya datalagen

Registret för medlemmar som innehåller namn och adress används för att skicka ut information och erbjudanden.

Alla hyreskontrakt förvaras i den löpande bokföringen och sparas i 7 år enligt bokföringslagen.


Uppdaterad 2018-05-20